WSTECZ WSTECZ

Kalkulator opłat za zezwolenie
na sprzedaż napojów alkoholowych

Kategoria Rata I
31 stycznia
Rata II
31 maja
Rata III
30 września
Kategoria A
Napoje zawierające do 4,5% alkoholu oraz piwa
0,00 0,00 0,00
Kategoria B
Napoje zawierające powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
0,00 0,00 0,00
Kategoria C
Napoje zawierające powyżej 18% alkoholu
0,00 0,00 0,00
RAZEM: